Kiedy obowiązuje pełna księgowość?

 

Pełna księgowość zaczyna obowiązywać w momencie, gdy niewielka działalność „przechodzi” w dobrze prosperującą, dużą spółkę kapitałową, która opiera się na prawie handlowym. Przy spółkach kapitałowych istnieje bowiem obowiązek prowadzenia tak zwanych ksiąg rachunkowych.

Kto powinien prowadzić pełną księgowość?

Do prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości zobowiązani są również przedsiębiorcy, którzy posiadają przychody netto, pochodzące ze sprzedaży różnego rodzaju dóbr, które przekraczają 2 miliony euro – jest to kwota, która przeliczana jest na polskie złotówki. Kwota ta liczona jest zależnie od kursu Narodowego Banku Polskiego i obowiązuje  początkiem października w każdym roku. Przekroczenie wyżej wymienionego „limitu” jest więc swoistym zobowiązaniem do prowadzenia pełnej księgowości.