Jak powinien wyglądać wzór duplikatu faktury?

Jeśli oryginał faktury VAT zostanie zagubiony lub zniszczony nabywca ma prawo otrzymać od podatnika lub upoważnionej przez niego osoby trzeciej duplikat tejże faktury. Ponownie wystawiona faktura powinna zostać opatrzona wyrazem „duplikat” oraz zawierać datę jej ponownego wystawienia. Według ustawy o VAT duplikat faktury jest właściwą fakturą, co oznacza że ma równorzędną moc prawną. Również sprzedawca ma prawo wystawić dla siebie duplikat faktury na podstawie oryginału będącego w posiadaniu nabywcy, w przypadku zgubienia lub zniszczenia własnego oryginału.

W przypadku korzystania z elektronicznych programów do wystawiania faktur wystawienie duplikatu faktury jest banalnie proste, wystarczy wybrać odpowiednią opcję w programie i wygenerować ponownie istniejącą już fakturę opatrzoną nazwą „duplikat” oraz datą. Jeżeli wystawiamy faktury odręcznie wystawienie duplikatu również nie jest problematyczną czynnością, na fakturze trzeba umieścić wszelkie dane z jej oryginału oraz oznaczyć napisem „duplikat” oraz datą wystawienia duplikatu.