Czy pracownicy biur tłumaczeń muszą się dokształcać z umiejętności językowych?

Świat biegnie na przód, a z nim rosną oczekiwania w stosunku do pracowników. Okazuje się, że stałe podnoszenie kwalifikacji obowiązuje już nie tylko osoby ubiegające się o pracę, ale także te, które zatrudnienie to już znalazły. Pracownicy doskonale zdają sobie sprawę, że stałe rozwijanie swoich kompetencji, nie należy traktować jako nadgorliwość, tylko jedną z najlepszych inwestycji. W ten sposób wartość pracownika na rynku pracy wzrasta, stając się tym samym atrakcyjna dla samego pracodawcy.

W przypadku osób pracujących w biurach tłumaczeń szczególny nacisk kładzie się na pogłębianie znajomości języków obcych. Każdy, kto zdaje sobie sprawę z ogromu wiedzy jaką musi opanować by sprawnie posługiwać się językiem, dąży do udoskonalania swoich językowych umiejętności.

Intensywność udziału w szkoleniach i kursach jest uzależniona od tego, jakiego rodzaju tłumaczenia pracownicy biur tłumaczeniowych traktują jaką swoją specjalność. I tak tłumacze zajmujący się translacjami literatury, są znacznie mniej podatni na zmiany językowe, niż osoby, specjalizujące się w tłumaczeniach technicznych.

Oczywiście nie oznacza, to, że tłumacze literatury nie powinni korzystać ze szkoleń. Tak naprawdę przekład literatury, na którą składa się proza i poezja wcale nie należy do rzeczy prostych. Również i w tym przypadku bardzo dobrą formą ćwiczeń szlifującą warsztat tłumacza są chociażby kursy, które szczególny nacisk kładą na analizę tekstu oryginału, a także wierność stylistyczną i formalną oraz poprawność językową przekładu. Podczas takich zajęć tłumacz może wykształcić również umiejętność rozpoznawania własnych błędów i sposobów ich unikania. Widzimy zatem, że każdy, kto wymaga od siebie profesjonalizmu, musi zainwestować czas w aktywne doskonalenie swoich językowych umiejętności.

Tłumacz, czynny zawodowo, który ma codzienny kontakt z językiem, jest mniej narażony na obniżenie swojego poziomu językowego, niż osoba, która z językiem na kontakt bierny. Należy zdawać sobie sprawę, że zawód tłumacza wymaga poszerzania horyzontów. Osoba, która stoi w miejscu, nie rozwija się, po pewnym czasie nie potrafiąc sprostać zadaniom, jakie stawia przed nią rynek.

Dokształcanie w domowym zaciszu

Oczywiście dokształcanie się może przybierać różne formy. Może się na przykład opierać na samodzielnej pracy ze słownikami, czy prasą. Obowiązkowymi pozycjami w domowej biblioteczce tłumacza są zatem słowniki jedno i dwujęzyczne, a także rozmaite słowniki specjalistyczne. Znajdzie się w niej także literatura fachowa z zakresu specjalizacji, oraz teksty branżowe. W domowym zaciszu tłumacz zyskuje także możliwość śledzenia na bieżąco w internecie newsów z zakresu swojej branży, a także uczestniczenia w internetowych kursach e-learningowych.

Często tłumacze starają się poszerzać swoje grono znajomych, docierając do grona ekspertów w danej dziedzinie, w przypadku gdyby podczas wykonywania tłumaczenia potrzebowali konsultacji. Dobry tłumacz podąża z duchem czasu. Znajomość nowinek językowych jest asem w rękawie każdego zawodowego tłumacza. Wielu tłumaczy wspólnie wymienia się nowymi spostrzeżeniami, jeżeli wszyscy są skupieni wokół tego samego języka. Współpraca także i na typ polu procentuje, zarówno dla stanu naszej wiedzy jak i jakości tłumaczeń jaką oferuje dane biuro.

Warsztaty, szkolenia, kursy

Jednak do najbardziej popularnych form podnoszenia kwalifikacji pracowników biur tłumaczeniowych jest uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach czy kursach. Przeważnie są to kilkudniowe szkolenia dla tłumaczy pisemnych. Podczas szkoleń uczestnicy mają przede wszystkim możliwość nabycia cennego doświadczenia. Mogą zapoznać się z zasadami poprawnej redakcji i korekty tekstu, uczą się krytycznego posługiwania się specjalistycznymi słownikami, a także jak tworzyć glosariusze, zawierające właściwą terminologię. Oczywiście nie należy też zapominać, że dobry tłumacz powinien potrafić efektywnie wyszukiwać i weryfikować informacje w tłumaczonym przez siebie tekście, a także dobrze się poruszać w powszechnie wykorzystywanych programach komputerowych i oprogramowaniu przeznaczonym do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT). Bardzo dobrą umiejętnością w pracy w biurze tłumaczeń jest też pisanie bezwzrokowe, dlatego osoby, które jej nie posiadają powinny także rozważyć tego rodzaju szkolenie.

Z bardzo bogatej oferty szkoleń biura tłumaczeniowe mogą skorzystać dzięki Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich, które na bieżąco aktualizuje swój kalendarz w nowe kursy i warsztaty.

Z oferty stowarzyszenia może skorzystać właściwie każdy specjalista począwszy od osób zajmujących się tłumaczeniami prawnymi, (które znajdą dla siebie warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe z zakresu tłumaczenia dokumentów notarialnych), poprzez tłumaczenia medyczne i techniczne, na tłumaczeniach audiowizualnych kończąc (m.in. wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące dubbingu).

Kursy z zakresu CAT

Ponadto organizowane są kursy pozwalające na zaznajomienie tłumacza z wykorzystaniem narzędzi CAT, które pomogą mu doskonalić aparat językowy i translatorski.

Zazwyczaj w ramach kursu uczestników zaznajamia się z podstawami pracy z narzędziami CAT na przykładzie wybranych aplikacji wiodących producentów oprogramowania CAT, a także z tworzeniem nowych projektów, pamięci terminologicznych i tłumaczeniowych. W ramach kursu uczestnicy mają możliwość sporządzenia próbnego tłumaczenia różnego rodzaju plików (dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentacja), co stanowi bardzo dobrą formę nauki.

Prawidłowe czytanie i rozumienie umów

Innym bardzo przydatnym kursem o którym powinny pomyśleć zwłaszcza osoby zajmujące się tłumaczeniem umów, są szkolenia uczące czytania ze zrozumieniem obcojęzycznych umów. Naturalnie najpopularniejszym językiem jest tu język angielski, ale oczywiście możemy znaleźć też kursy dostosowane do potrzeb pozostałych tłumaczów – w języku niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i wielu innych.

Na tego rodzaju kursie uczestnik może się zapoznać ze szczegółową terminologią występującą w umowach, oraz specyfiką żargonu języka prawnego. Często podczas tego rodzaju szkolenia umowę „rozbiera się” na czynniki, które później są skrupulancie analizowane. Dzięki temu uczestnik szkolenia może zostać bardzo dobrze przygotowany do analizy i tłumaczeń obcojęzycznych umów.

Nic, więc dziwnego, że osoby na co dzień pracujące z tego rodzaju pismami bardzo chętnie korzystają z możliwości udziału w tego rodzaju kursie.

W wielu filologicznych pracach podkreśla znaczenie języka jako żywego i dynamicznego tworu. Zadaniem profesjonalnego i rzetelnego tłumacza powinna być zatem bieżąca analiza i podążanie za zmianami jakie zachodzą w języku obcym, z naciskiem na specjalizację którą się zajmuje. Należy też wspomnieć, że doskonalenie umiejętności językowych nie jest przywilejem tylko i wyłącznie osób zajmujących się zawodowo tłumaczeniami. Bardzo często wymaga się go, także od osób w których zawód wpisana jest bardzo dobra znajomość języka obcego.

supertlumacz